facebook twitter linkedin

Certificari

In dezvoltarea proiectelor, Romair Consulting aplica prevederile standardelor internationale si europene adoptate la nivel national asigurand, prin serviciile oferite, prestatii la un nivel competitiv care sa faciliteze obtinerea recunoasterii lor, pe plan intern si international.

» Agrement Tehnic Feroviar_proiectare, consultanta, AT_AFER (Autoritatea Feroviara Romana) » Certificat Atestare Tehnica pentru activitati de proiectare si consultanta: lucrari de drumuri, poduri si constructii aferente_APDP (Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri) » Autorizatie de furnizor feroviar_AFER (Autoritatea Feroviara Romana) » Certificat pentru alocarea Codului NATO de agent economic NCAGE 1D49L » Certificat de atestare AMCOR » Certificat de inregistrare in Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 245 pentru: RM, RIM, BM, RA, RS, EA_Ministerul Mediului si Padurilor » Certificat Sistem de Management al Calitatii ISO 9001:2008 » Atestat de tip Bp pentru proiectare de instalatii electrice exterioare / interioare pentru incinte / constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0,4 KV_ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) » Autorizatie furnizor Competente antreprenoriale_CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) » Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor_IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta) » Autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI_ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) » Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip PDS_ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) » Autorizatie in vederea desfasurarii de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice_Ministerul Culturii si Cultelor » Certificat de acreditare pentru servicii de informare si consiliere_ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) » Certificat de acreditare pentru servicii de mediere a muncii pe piata interna_ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) » Certificat de Atestare pentru elaborare documentatii pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apei_Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor » Certificat Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001:2007_CertRom » Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14001:2004_LRQA » Certificat Sistem de Management al Securitatii Informatiilor, conform SR ISO 27001:2013_SRAC (Societatea Romana de Asigurare a Calitatii) » Certificat de autorizare tip AAS_AACR (Autoritatea Aeronautica Civila Romana) » Certificat de autorizare pentru executarea de lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei in clasa 1_ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) » Certificat de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru calculator_ORDA (Oficul Roman pentru Drepturile de Autor) » Certificat de membru ARA_ARA (Asociatia Romana a Apei) » Agrement Tehnic Feroviar_studii geodezice, topografie, fotogrammetrie, cartografie_AFER (Autoritatea Feroviara Romana) » Autorizatie pentru proiectarea sistemelor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu_IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta)