facebook twitter

Asistenta Tehnica pentru Reabilitarea si Modernizarea Sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Ilfov localitatile Bragadiru, Cornetu, Domnesti, Ciorogarla, Pantelimon, Dobroesti, Branesti Si Cernica

Beneficiar proiect: APA CANAL ILFOV S.A.
Servicii: Lot 1: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului: Lot 2: Asistenta tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor si Proiectare
An proiect: 2011
Valoare investitie: aprox. 326 mil. lei
Fonduri: Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1
Stadiu: In curs de implementare

 

Imbunatatirea infrastructurii in sectorul de apa si canalizare din Judetul Ilfov, in vederea indeplinirii obligatiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare si mai ales din Directiva Europeana 98/83/ CE referitoare la calitatea apei potabile si Directiva 91/271/CE referitoare la tratarea apei uzate urbane.

Proiectul consta in principal din urmatoarele activitati: