(10 Iunie 2014)

ACHIZITIA DE SERVICII PENTRU EVENIMENTE – ORGANIZARE CONFERINTE LANSARE SI FINAL PROIECT SI CAMPANIA DE PROMOVARE A BENEFICIILOR FPC

ROMAIR CONSULTING S.R.L. invita operatorii economici al caror obiect de activitate corespunde obiectului de activitate din prezentul anunt de achizitie, sa depuna oferta pentru achizitia de servicii pentru evenimente – organizare conferinte lansare si final proiect si campania de promovare a beneficiilor FPC.

Procedura de achizitie se desfasoara in cadrul proiectului 'Furnizare de Performanta si Competente angajatilor prin FPC', POSDRU/164/2.3/S/140783. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.