(28 Aprilie 2014)

ANUNT ACHIZITIE SERVICII AUDIT FINANCIAR

ROMAIR CONSULTING S.R.L. invita operatorii economici al caror obiect de activitate corespunde obiectului de activitate din prezentul anunt de achizitie, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului ''Servicii de audit financiar''.