(23 Iulie 2019)

ANUNT ANGAJARE CONSILIER JURIDIC

Cerintele postului:

-  Absolvent de studii superioare de drept cu licenta;

-  Membru in Barou sau in Uniunea  Colegiilor Consilierilor Juridici ;

-  Experienta profesionala relevanta de minim 5 ani in pozitia de Consilier Juridic;

-  Sa detina cunostinte aprofundate de drept civil (garantii, contracte cu finantare UE,

   achizitii publice), drept  

   comercial, dreptul muncii, codul de procedura civila;

-  Experienta in relatia cu autoritatile publice;

-  Experienta practica relevanta in litigii in fata instantelor judecatoresti;

-  Experienta de minim 2 ani in implementarea contractelor cu finantare europeana;

-  Reprezinta un avanjat experienta pe analiza institutionala a proiectelor cu finantare

   europeana;

-  Abilitati excelente de comunicare si exprimare in limba romana;

-  Capacitate de analiza, sinteza, de lucru autonom si in echipa;

-  Seriozitate si disciplina in munca, proactivitate;

-  Cunostine de limba engleza nivel avansat;

-  Abilitati de negociere si de solutionare a spetelor interne;

-  Persoana dinamica, pozitiva, energica si orientata catre rezultate;

-  Capacitatea de auto-organizare si punctualitate;

-  Disponibilitate de deplasare;

-  Posesor permis de conducere categoaria B.

 

Responsabilitati:

-  Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica firmei si angajatilor acesteia;

-  Redacteaza proiecte de contracte si negociaza clauzele legale contractuale;

-  Participa impreuna cu conducerea la negocierrea si semnarea contractelor firmei;

-  Informeaza permanent conducerea cu privire la modificarile legislative in domeniul

   de activitate al firmei;

-  Asigura suport departamentelor financiar, tehnic, resurse umane  si achizitii;

-  Raspunde de elaborarea corecta si in conformitate cu legislatia in vigoare a tuturor

    documentelor juridice;

-  Intocmeste analiza institutionala a proiectelor cu finantare europeana;

-  Mentine legatura cu beneficiarii proiectelor, acordandu-le acestora consultanta

    juridica;

-  Raspunde de aplicarea semnaturii si parafei profesionale pe toate documentele    

   juridice emise;

-  Reprezinta societatea in fata instantelor judecatoresti si a altor entitati cu atributii  

   jurisdictionale  pentru solutionarea situatiilor litigioase in care este implicata aceasta;

 

Rugam candidatii interesati sa trimita CV-ul actualizat insotit de Scrisoarea de intentie la adresa de e-mail ani.boeru@romair.ro.