(23 Iulie 2019)

ANUNT ANGAJARE Expert achizitii publice

Cerintele postului:

-  Studii superioare economice/juridice;

-  Certificare in domeniul achizitiilor publice;

-  Experiența de minim 3 ani in domeniul achizitiei proiectelor cu finantarenerambursabile;

-  Cunoștințe de legislație specifică;

-  Persoană organizată, capabilă să prioritizeze sarcinile și să respecte termenele limită;

-  Limba engleza nivel avansat;

-  Disponibilitate deplasare;

-  Posesor permis de conducere categoria B.

 

Atributiile postului:

- Intocmeste documentaţia de atribuire cu corectitudine, în deplină concordanţă cu cerinţele autorităţii

   contractante.  

- Monitorizeaza in permanenta si urmareste oportunitatile de licitatii.

- Identifica anunturile publicate pe website-urile oficiale (ex: SICAP) cu privire la contractele de achizitii

   publice;

- Monitorizeaza statusul licitatiilor pe rol (clarificari, contestatii, amanari, anulari)

- Elaboreaza si completeaza continutul documentatiilor de atribuire (referate, note justificative, fisa de date,

   caiet de sarcini)

- Solicita clarificari autoritatilor contractante;

- Urmareste daca compania indeplineste conditiile de calificare si  eligibilitate prevazute in documentatiile

   de atribuire;

- Identifica expertii solicitati in cadrul documentatilor de atribuire si  pregateste  documentele necesare

   dovedirii indeplinirii tuturor cerintelor;

- Raspunde la solicitari de clarificari;

- Urmareste continuu modificarile in legislatia privind achizitiile publice;

- Asigura respectarea stricta a disciplinei contractuale;

 

Rugam candidatii interesati sa trimita CV-ul actualizat insotit de Scrisoarea de intentie la adresa de e-mail ani.boeru@romair.ro.