(23 Noiembrie 2018)

ANUNT ANGAJARE - EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CERINTE:

• Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic si/sau tehnic si/sau economic, de preferinta in domeniul juridic
• Certificat de absolvire program/curs de specializare expert achizitii publice 
• Buna cunoastere a legislatiei in domeniul achizitiilor publice din Romania (legislatia aplicabila pana in mai 2016 si legislatia in vigoare incepand cu mai 2016)
• Buna cunoastere si abilitati de utilizare a SEAP si SICAP
• Buna cunoastere a limbii engleze
• Cunoasterea cerintelor aplicabile in cadrul procedurilor de achizitii derulate de Institutii financiare internationale 
• Abilitati bune de utilizare a pachetului Microsoft Office 

EXPERIENTA:

• Experienta profesionala in domeniul achizitiilor publice de minim 5 ani
• Experienta de minim 3 ani in pregatirea documentatiilor de participare la proceduri de achizitie publica 
• Preferabil, Experienta de minim 2-3 ani in pregatirea documentatiilor de atribuire pentru contracte de achizitie publica si asistenta acordata autoritatii contractante pe perioada derularii procedurilor de achizitie publica, inclusiv participarea in calitate de expert cooptat pe langa comisii de evaluare

RESPONSABILITATI:

• Analizeaza si selecteaza procedurile de achizitie publicate din domeniile de interes pentru angajator 
• Identifica potentiali parteneri si/sau subcontractanti pentru procedurile de achizitie selectate si gestioneaza documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date
• Identifica experti conform pozitiilor solicitate in documentatiile de atribuire, si gestioneaza documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date 
• Gestioneaza si pregateste documentele de participare la procedurile de achizitie selectate, conform cerintelor din documentatiile de atribuire si clarificarilor publicate de autoritatile/entitatile contractante, si procedurilor interne ale angajatorului; gestioneaza procesul de pregatire a documentatiei solicitate a fi prezentate in cadrul procedurii de achizitie, transmiterea/incarcarea acesteia conform prevederilor aplicabile procedurii respective, gestioneaza si participa la pregatirea raspunsurilor la eventuale solicitari de clarificari inaintate de autoritatile/entitatile contractante 
• Gestioneaza si participa la pregatirea documentatiilor privind remediile si caile de atac in materia atribuirii contractelor de achizitie publica, conform specializarii sale
• Participa la pregatirea documentatiilor de atribuire pentru contracte incluse in planul de achizitii in cadrul contractelor de servicii incheiate de angajator, conform specializarii sale
• Asigura asistenta autoritatii/entitatii contractante pe perioada derularii procedurii de achizitie pana la semnarea contractului
• Participa in calitate de expert cooptat pe langa comisia de evaluare organizate de in cadrul clientilor si/sau angajatorului

 

Rugam candidatii interesati sa transmita CV actualizat si documente suport care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate anterior pe adresa de e-mail: gabriela.crai@romair.ro sau direct pe pagina web a companiei: www.romair.ro sectiunea Cariera (http://www.romair.ro/cariera/)