(08 Ianuarie 2016)

Parteneriat Romair Consulting - Academia de Studii Economice: PRACTICA AZI PENTRU A DEVENI MANAGERUL DE MAINE!

    Romair Consulting, în parteneriat cu Academia de Studii Economice, a derulat proiectul „“PRACTICĂ AZI PENTRU A DEVENI MANAGERUL DE MÂINE!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – Tranziția de la școală la viața active, în perioada mai 2014 – octombrie 2015.

Proiectul a fost conceput ţinând cont de necesitățile specifice ale studenților, prin identificarea în procesul de documentare a unor studii și statistici naționale și europene cu caracter public, din care reiese faptul că angajatorii percep absolvenții ca fiind mai bine pregătiti teoretic decât practic. Totodată, majoritatea studenților sunt de părere ca actualele cursuri pun prea mare accent pe aspectele teoretice, în detrimentul celor practice, de cele mai multe ori aceștia neavând posibilitatea să-și dovedească, la locul de muncă, pe deplin competențele specificate în suplimentul de diplomă.

În acest sens, compania Romair Consulting a sprijinit Academia de Studii Economice pe perioada derulării proiectului, asigurând condiţiile de desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru 12 studenți masteranzi. Stagiile de practică au fost derulate în cadrul Departamentului de Consultanță în Management, sub coordonarea doamnei Alina Alexandru - Director Programe, fiind asigurat accesul la condiţii de practică cât mai variate şi apropiate de condiţiile de muncă reală.

La încheierea stagiului de practică s-a realizat o evaluare constructivă privind nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a acestuia  în activitatea companiei (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al companiei).

De asemenea, colaborarea cu partenerul de practică în procesul de monitorizare săptămânală şi lunară ale stagiilor de practică prin fișele de monitorizare si evaluare a condus la îndeplinirea obiectivului proiectului și anume facilitarea tranziției la viața activă pentru studenții masteranzi.

În data de 8 decembrie 2015 a avut loc conferința de inchidere a proiectului la care au participat reprezentați ai mediului privat, ai comunităţii academice, ai studenţilor, ai ONG-urilor precum și din mass-media.