(18 Decembrie 2015)

Receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivelor din cadrul proiectului ''Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Prahova''

In perioada 14-17 decembrie 2015, au avut loc receptiile la terminarea lucrarilor aferente obiectivelor din cadrul contractului “Inchiderea depozitului de deseuri neconform din Ploiesti si construirea statiilor de transfer a deseurilor aferente SMID in Judetul Prahova”. Lucrarile au avut loc in cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova, cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial MEDIU.

In cadrul proiectului de investitii sunt implementate 3 contracte de lucrari, 1 contract de furnizare bunuri si 5 contracte de servicii.

Acest contract de lucrari a inclus inchiderea depozitului neconform de deseuri din localitatea Ploiesti care a condus atat la reabilitarea si redarea naturii a unei suprafetei de 31 de hectare de teren, cat si la eliminarea riscului poluarii mediului din cauza antrenarii deseurilor menajere depozitate ce au condus la cresterea debitului raului Teleajen, in perioadele cu precipitatii importante, prin construirea unui dig de gabioane de 750 metri in lungul depozitului.

De asemenea, prin contractul de lucrari au mai fost receptionate lucrarile de executie aferente statiei de transfer Urlati, avand o capacitate de 14.500 tone/an (care va deservi aproximativ 85.000 de locuitori din Judetul Prahova), dotarea cu echipamente necesare monitorizarii cantitatilor de deseuri transportate prin statia de transfer existenta din Valea Doftanei si prin statia de sortare si transfer existenta Draganesti. Prin acest contract, se mai afla in implementare investitia din cadrul statiei de transfer Busteni, avand o capacitate de 15.800 tone/an, care va deservi aproximativ 30.500 de locuitori de pe Valea Prahovei. Receptia acesteia este estimata pentru primul trimestru al anului urmator. Valoarea totala a contractului de lucrari a fost de 25.374.349,72 lei.

ROMAIR CONSULTING a avut calitatea de Consultant pregatind „Master Planul” aferent proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Prahova” si Aplicatia de Finantare, ce a condus la semnarea contractului de finantare avand valoarea totala de 203.238.610,37 lei, incheiat intre Consiliul Judetean Prahova si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in luna Februarie 2013. De asemenea, ROMAIR CONSULTING a avut calitatea de Proiectant, elaborand Proiectului tehnic si Documentatia de Atribuire si a asigurat inclusiv serviciile de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor. Eforturile depuse de echipa de ingineri a companiei pe o perioada de 7 ani, timp in care au fost pregatite toate documentele mentionate anterior, au fost duse la bun sfarsit pentru aceste investitii receptionate. Ne bucuram, astfel, sa vedem o parte din investitii finalizate!