(25 Ianuarie 2016)

Receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivului “Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman” din cadrul proiectului ''Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Constanta''

Odata cu realizarea receptiei la terminarea lucrarilor, ROMAIR Consulting a finalizat cu succes implementarea proiectului “Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman” – Judetul Constanta.

ROMAIR Consulting, in calitate de Consultant, a pregatit „Master Planul” aferent proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Constanta” si Aplicatia de Finantare, ce a condus la semnarea contractului de finantare avand valoarea totala de 249.631.354 lei. Acesta a fost incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in anul 2014. De asemenea, ROMAIR Consulting a avut calitatea de Proiectant, elaborand Proiectul tehnic si Documentatia de Atribuire si a asigurat inclusiv serviciile de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor. Eforturile depuse de echipa de experti ai companiei au fost duse la bun sfarsit pentru aceasta investitie receptionata.

Lucrarile au avut loc in cadrul proiectului ’’Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta’’cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial MEDIU si a inclus 5 contracte de lucrari, 2 contracte de furnizare si 5 contracte de servicii.

Acest contract de lucrari a inclus construirea noului depozit conform de deseuri in extravilanul localitatii Tortoman, ce va avea capacitatea de depozitare pe o perioada de circa 27 ani a deseurilor menajere din zona 3 – Deleni, zona 4 – Cernavoda, zona 5 – Harsova si zona 6 – Medgidia, insumand o populatie de 158.360 locuitori si avand o capacitate totala de 970.000 tone / 850.000 mc. In prima faza a fost executata prima celula a depozitului avand o suprafata de 24.000 mp si o capacitate de 300.000 de mc. Cantitatea medie anuala a deseurilor care urmeaza a fi depozitate este de 35.000 tone. Valoarea totala a contractului de lucrari a fost de 17.941.704,54 lei fara TVA.