(02 Noiembrie 2016)

RECEPTIE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI “REABILITAREA STATIEI DE EPURARE IN MUNICIPIUL BAIA MARE”

A inceput receptia la terminarea lucrarilor in cadrul contractului de lucrari MM CL 03 “Reabilitarea Statiei de epurare in municipiul Baia Mare”. Contractul de lucrari face parte din proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures”, proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007 - 2013.

Prezentul contract a cuprins lucrari de retehnologizare a statiei de epurare a apelor uzate.

Schema de epurare aleasa, cu tehnologie clasica, corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor de poluare si urmareste retinerea materiilor in suspensie, a substantelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile, nitrificarea, denitrificarea, eliminarea fosforului si fermentarea anaeroba a namolului.

De asemenea, este prevazuta extinderea epurarii biologice avansate pentru eliminarea nutrientilor (a azotului sia fosforului) si tratarea namolului. Statia de epurare va primi apa uzata din Baia Mare, Baia Sprie si cartierul Firiza. Capacitatea statiei de epurare exprimata in locuitori echivalenti va fi de 104,500 LE.

Pentru treapta tertiara s-au adaugat la bazinele de aerare existente, doua noi bazine de aerare cu namol activat. Aceste bazine vor fi prevazute cu sisteme de aerare cu bule fine care vor asigura tratamentul complet al apelor uzate in vederea indepartarii azotului si a fosforului.

Noile bazine biologice vor prelua 75% din debitul total de apa uzata, urmand ca restul de 25% sa fie tratat de catre bazinele biologice existente cu aerare mecanica reabilitate prin programul ISPA ce vor fi adaptate noului scop.

ROMAIR Consulting, in calitate de Consultant, a asigurat serviciile de asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea lucrarilor pe tot parcursul proiectului. Prin receptiile la care participa, ROMAIR Consulting inchide cu succes contracte de lucrari din cadrul celui mai mare proiect de investitii din judetul Maramures. Populatia beneficiara totala a proiectului este de 230.000 locuitori.