(04 Ianuarie 2016)

ROMAIR Consulting a implementat cu succes un proiect unic, prin care s-a imbunatatit nivelul de conservare a biodiversitatii si a patrimoniului natural al siturilor Natura 2000: Lunca Timisului si Padurea Macedoniei

In cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia”, finantat prin POS MEDIU Axa 4, implementarea activitatilor a permis completarea nivelului de cunoastere in vederea indeplinirii cerintelor referitoare la implementarea Directivelor Pasari si Habitate pentru speciile pentru care ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia au fost desemnate arii protejate.

 

Serviciile realizate de ROMAIR Consulting au fost:

  • asigurarea managementului de proiect
  • inventarierea, evaluarea statutului de conservare
  • stabilirea strategiei de conservare pentru diverse specii din ariile protejate
  • crearea bazei de date GIS
  • cartografierea habitatelor speciilor vizate
  • elaborarea si aprobarea planului de management integrat al zonelor vizate

In urma implementarii proiectului, s-a imbunatatit statutul de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara de pe teritoriul zonelor vizate si a crescut nivelul de constientizare si informare a comunitatilor / autoritatilor locale cu privire la importanta protectiei biodiversitatii si patrimoniului natural.

Prin atingerea tuturor obiectivelor stabilite in proiect, eforturile depuse de echipa de experti din cadrul ROMAIR Consulting  au fost duse la bun sfarsit. Suntem mandri de implementarea unui proiect, ale carui studii realizate stau la baza elaborarii planului de management integrat pentru doua arii naturale protejate si de ale caror rezultate se vor bucura generatiile viitoare.