(26 Noiembrie 2015)

ROMAIR CONSULTING a susţinut Conferinţa de final a proiectului „Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”

Miercuri, 25 noiembrie 2015, Romair Consulting S.R.L., alături de membrii parteneriatului Asociația „Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională” și AM Project Design&Consulting S.R.L., a organizat conferința de final a proiectului „Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”, ID 140783, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Conferința a avut loc începând cu ora 11:30, în Sala de evenimente Domenii din incinta Hotelului Domenii Plaza, Str. Alexandru Constantinescu nr. 33, sector 1, București.

Evenimentul a fost organizat în vederea prezentării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului la nivel naţional, numărul de beneficiari fiind de peste 3.000 de persoane, membrii ai grupului țintă.

Proiectul a fost lansat la data de 18 aprilie 2014, activităţile integrate derulate urmând să se finalizeze la data de 15 decembrie 2015. Obiectivul principal a constat în creșterea calității și competitivității organizațiilor prin îmbunătățirea accesului și participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaților.

În cele 20 de luni de implementare a proiectului, au fost desfăşurate activităţi de consiliere şi orientare profesională cu un numar de 3.223 de persoane, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesioanală continuă, pentru calificare/recalificare. De asemenea, au fost organizate la nivel naţional Campanii de informare privind beneficiile participării la FPC în judeţele: Giurgiu, Bucureşti, Argeş, Constanţa, Ialomiţa, Cluj şi Buzău.

Au fost oferite în mod gratuit cursuri de calificare/recalificare la standarde europene de care au beneficiat peste 1.500 de angajaţi din domenii de activitate precum: servicii de salubritate, servicii hoteliere și turistice, construcții, pază și protecție, comerţ, sanitar, fără a se limita la acestea. Totodată, participanții la curs au primit rechizitesi suporturi de curs adaptate la cerințele cursului şi au beneficiat de sprijinul formatorilor atât pe perioada stagiului de teorie cât şi a celui de practică.

Cele peste 150 de companii angajatoare partenere, ca şi cei peste 1.500 de angajaţi participanţi la cursuri au fost informaţi permanent cu privire la cursurile de calificare/recalificare, activităţile şi evenimentele desfăşurate prin intermediul portalului dedicat proiectului www.fiiperformant.ro, ce găzduieşte platforma de e-Learning.

Egalitatea de șanse și tratamentul egal între femei și bărbați au fost asigurate de includerea în grupul țintă participant la cursurile de calificare/recalificare a unui număr semnificativ de femei, respectiv 850 de femei, considerate categorie vulnerabilă pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului s-au desfăşurat 56 de sesiuni de curs alcătuite din 28 de cursanţi, dintre care:

  • 23 sesiuni de curs pentru meseria de „Agent de securitate” în Cernavodă, Giurgiu, București, Oinacu, Drobeta-Turnu Severin şi Medgidia
  • 14 sesiuni de curs pentru meseria de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” în Cernavodă, București, Mangalia, Constanţa şi  Medgidia
  • 7 sesiuni de curs pentru meseria de „Cameristă” în București
  • 6 sesiuni de curs pentru meseria de „Lucrător în comerţ” în  Constanţa şi Giurgiu
  • 4 sesiuni de curs pentru meseria de „Lucrător instalator pentru construcţii” în Constanţa, Cernavodă şi Murfatlar
  • 1 sesiune de curs pentru meseria de „Lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar)” în Constanţa
  • 1 sesiune de curs pentru meseria de „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” în  Constanţa

 

Romair Consulting S.R.L., în calitate de lider de parteneriat al proiectului, împreună cu cei doi parteneri naționali au depus toate eforturile pentru a răspunde atât nevoilor de formare profesională continuă a angajaților din Romania, cât şi nevoilor companiilor de a avea o forță de muncă calificată și pregătită să facă față nivelului tot mai înalt de competitivitate existent în sectorul specific de activitate.