(23 Decembrie 2019)

ROMAIR CONSULTING ANUNTA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU “PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BUZAU, IN PERIOADA 2014-2020”

In data de 23 decembrie 2019, incepand cu ora 10.00, are loc semnarea contractului de finantare pentru “PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BUZAU, IN PERIOADA 2014-2020”, care va fi finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Aceasta are loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene, in prezenta domnului Ministru Ioan Marcel Bolos, a presedintelui Consiliului Judetean Buzau, cat si a echipei care a facut posibil acest lucru, respectiv reprezentantii AM POIM, ai Companiei de Apa S.A. Buzau si ai echipei de Consultanta.

Proiectul are o valoare estimativa de 347.497.947 Euro (preturi curente, cu TVA), din care, alimentare cu apa 143.099.655 Euro si apa uzata 204.398.292 Euro.

Prin proiect se urmareste cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei cu urmatoarele masuri:

 • Infrastructura aferenta sistemelor de alimentare cu apa potabila:
  • surse de apa (noi) 57 buc;
  • surse de apa (reabilitare) 4 buc;
  • aductiune (noua) 103 km;
  • aductiune (reabilitare) 17 km;
  • statii de clorinare (noi) 18 buc;
  • statii de tratare apa Voetin si Grebanu (noi) 2 buc;
  • statii de tratare apa Jgheab (Manzalesti), Valea Ramnicului si Chiojdu  (reabilitare) 3 buc;
  • statii de pompare (noi) 45 buc;
  • statii de pompare (reabilitare) 2 buc;
  • rezervoare  inmagazinare (noi) 15 buc;
  • rezervoare de inmagazinare (reabilitate) 9 buc;
  • retea de distributie apa potabila (noua) 143 km;
  • retea de distributie apa potabila  (reabilitata) 89 km;
  • conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare 4 km;
 • Infrastructura aferenta sistemelor de apa uzata:
  • retea canalizare (noua) 436 km;
  • retea canalizare (reabilitata) 5 km;
  • conducte de refulare (noi) 82 km;
  • colectoare 16 km;
  • statii de pompare apa uzata menajera (noi) 169 buc;
  • statii de pompare apa uzata menajera (reabilitare) 3 buc;
  • statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 p.e - 4 buc (Puiesti – SEAU noua 3.302 p.e, Coltu Pietrii – SEAU noua 3.056 p.e, Beceni – extindere propusa 2.394 p.e si Cislau – extindere propusa 3.886 p.e);
  • bazin de retentie in amplasamentul SEAU Ramnicu Sarat 1 buc;
  • instalatie de uscare si carbonificare namol deshidratat (in amplasamentul SEAU Buzau existenta) 1 buc;

Prin finantarea si implementarea acestui proiect, judetul Buzau asigura conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE in ceea ce priveste calitatea apei prin extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile din judet, precum si conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE prin imbunatatirea colectarii si epurarii apelor uzate din aglomerarile mai mari de 2.000 locuitori echivalenti.

ROMAIR CONSULTING in calitate de Lider de Asociere si Consultant a pregatit „Aplicatia de Finantare” aferenta proiectului, conducand astfel la semnarea contractului de finantare. Eforturile depuse de echipa de ingineri a companiei pe o perioada de 3 ani, timp in care au fost pregatite toate documentele suport ale Aplicatiei de Finantare (studii topografice, studii geotehnice, studii hidrogeologice preliminare si definitive, studii de tratabilitate, expertize lucrari edilitare si de structuri, studii privind calitatea apei potabile si a apei uzate, analiza cost beneficiu, analiza institutionala, strategia de gestionare namol, evaluarea impactului asupra mediului, studiu de modelare hidraulica, strategie de achizitii, elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor etc) au fost duse la bun sfarsit. Ne bucuram, astfel, sa vedem ca cea mai importanta si complexa  activitate a Proiectului a fost finalizata cu succes, prin semnarea Contractului de Finantare si suntem pregatiti pentru finalizarea celorlalte activitati aferente acestui Proiect.