(10 Februarie 2021)

ROMAIR CONSULTING ANUNTA SEMNAREA CONTRACTULUI DE “Servicii de Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului «Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Galati»”

ROMAIR CONSULTING si Consiliul Judetean Galati au semnat contractul de “Servicii de Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului «Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Galati»”, care va fi finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de servicii de asistență tehnică contribuie la implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați, care să îmbunătățească atât calitatea vieții, cât şi pe cea a mediului din județul Galați, să corespundă din punct de vedere al protecției mediului cu cerințele legislației naționale și europene, să fie eficient economic și suportabil de către populație.

ROMAIR CONSULTING va asigura, pe durata contractului de 60 luni, servicii de:

1.   Suport in Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul Consiliului Judetean Galati, prin intatirea capacitatii manageriale a UIP, prin suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuţiilor curente si prin instruirea personalului UIP și ADI ECOSERV

2.   Sprijin în procesul de achiziții pentru delegarea serviciilor de operare (colectare şi transport deșeuri, precum si operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și stației de sortare Valea Mărului, construite prin Proiect)

3.   Asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea strategiei de informare şi conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor municipal, prin pregătirea strategiei de informare şi conștientizare a publicului, si implementarea campaniei de informare şi conștientizare a publicului.

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, finanțat prin POIM, cuprinde investiţii necesare a se realiza pe termen scurt, pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale, astfel:

•   Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată şi transportul deşeurilor reciclabile pentru tot judeţul, mai puțin municipiul Tecuci,

•   Realizarea a 3 staţii de transfer, la Tecuci, Tg. Bujor și Galați,

•   2 centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, în incinta stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg. Bujor,

•   Realizarea unei staţii de compostare la Tecuci,

•   Repunerea în operare a staţiei de compostare existente la Tg. Bujor,

•   Realizarea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului,

•   Achiziţionarea de unităţi de compostare pentru compostarea individuală a biodeşeurilor din mediul rural,

•   Achiziționarea de vehicule specializare pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase,

•   Realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor, cu recuperare de energie, la Galaţi,

•   Realizarea unui nou depozit de deşeuri nepericuloase la Valea Mărului,

•   Închiderea depozitului neconform de la Rateş-Tecuci.