(24 Decembrie 2019)

ROMAIR CONSULTING CONTINUĂ SERIA PROIECTELOR MAJORE CU FINANŢARE EUROPEANĂ

“PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020” este cel de-al cincilea proiect major de finanţare semnat în Romania, care continuă seria proiectelor importante cu finanţare europeană construite de ROMAIR CONSULTING în cadrul POIM 2014 -2020, şi anume:

  1. “Reducerea eroziunii costiere – faza II”, în valoare de aprox. 1 miliard euro,
  2. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014-2020”, în valoare de aprox. 553,5 milioane euro
  3. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare – Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, în valoare de aprox. 254,58 milioane euro.
  4. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“, în valoare de aprox. 154,9 milioane euro.

 Pe axa prioritară 3, OS 3.2 "Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei", din totalul de aprox. 3 miliarde euro alocate Romaniei, ROMAIR CONSULTING a realizat 7 proiecte care au fost depuse la Comisia UE în valoare de 1,6 miliarde euro, reprezentând aprox. 53% din valoarea totală alocată de UE pe axa 3.2.

 

Pe axa prioritară 5, OS 5.1 "Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră", ROMAIR CONSULTING a construit proiectul de “Reducere a eroziunii costiere – faza II”, aprobat de comisia UE, în valoare de aprox. 1 miliard euro.

 

În concluzie, proiectele realizate de ROMAIR CONSULTING în cadrul POIM 2014 – 2020 însumează peste 2,6 miliarde euro valoare totala.